Navn: Tora Bjørnøy Lalim
Hjemsted: Drammen
Stemmegruppe: Alt
Litt om Tora: Tora studerer musikk – og helse ved Norges musikkhøgskole, samtidig som hun stryker i Psykologi ved Universitet i Oslo. Tora jobber også som klokker i Slottskapellet, vakt i Oslo Domkirke, og er flink til å registrere nye faddere hos Plan Norge. Hun jobber stadig på produksjoner av ulike slag, og elsker det uforutsigbare li
v! Toras store lidenskap er Ten Sing og alt annet KFUK-KFUM-arbeid. Hun drømmer om å bli Hallo-dame i NRK, og øver mye på ulike dialekter.
Toras beste Mosaic-minne: «Da vi vervet 5 nye faddere til Misjonsalliansen på en og samme kveld! Og da Elisabeth, Kjell Audun og jeg sang på den årlige julelunsjen til Misjonsalliansen. Deilig å endelig være i rampelyset.»