Navn: Maria Augestad
Hjemsted: Porsgrunn
Stemmegruppe: Alt
Litt om Maria: Maria studerer ved Det Teologiske Menighetsfakultet. Her trives hun godt, mye på grunn av at det er helt greit å ha 2-timers pauser i kantina.. Hun jobber også i butikk, og er god på salg! Maria er korets ivrige Misjonsalliansen-kontakt! Hun sørger for godt samarbeid, og er en av korets flinkeste til a verve nye faddere!
Marias beste Mosaic-minne: «Da vi under en konsert viste en film om Misjonsalliansens prosjekter, og hvor vi etter konserten fikk så mange gode tilbakemeldinger på filmen, og vi fikk vervet mange nye faddere! Fint å vite at vi er med på å bidra til noe viktig.»