Navn: Ingrid Brekke
Hjemsted: Ålesund
Stemmegruppe: Sopran
Litt om Ingrid: Ingrid er sjefen i Mosaic. Hun holder orden på styret, på koret, dirigenten og alt som hører med når så mange synger sammen. Ved siden av å være Mosaic-ildsjel, jobber Ingrid som lærer. Ingrid er alltid positiv, alltid på plass, og fungerer litt som limet i koret. Ingrid har også vært så heldig å besøke et av prosjektene i Ecuador Misjonsalliansen driver, og som Mosaic støtter.
Ingrid beste Mosaic-minne: «Alle latterkrampene på øvelsene. Det gjør godt for kropp og sjel»